Cesta k duchovní zralosti

Mistrovský stupeň REIKI 3

Stát se skutečným Mistrem Reiki vyžaduje hlubokou pokoru, bezpodmínečnou Lásku, odhodlání, soustavnou systematickou práci na sobě a hledání odpovědí na otázky:

Kdo jsem? Jaký smysl má moje existence? Proč se mi „věci“ dějí?

Abychom mohli pomáhat druhým, musíme nejprve umět pomoci sami sobě. Vycházím z Východní medicíny, jejímž základem je rovnováha energetického systému člověka. Symbolika čaker pomáhá pochopit hlubší souvislosti mezi fyzickým a duchovním světem. Každá čakra souvisí s určitým aspektem sebeuvědomování, propouští pránu specifických frekvencí. My je vnímáme jako různé emoce či pocity (stejně jako mozek interpretuje různé frekvence světla jako barvy). Při uvědomění si duchovních a emočních aspektů jednotlivých čaker, nacházíme způsob, jak tyto emoce transformovat do nové úrovně vědomí, začínáme vnímat příčiny nemocí a svoji vnitřní sílu.

Na cestě k duchovní zralosti projdete četnými technikami, cvičeními a meditacemi, které napomohou ke konfrontaci se svými pocity, tématy, strachy, s emočními a mentálními bloky, stojící v cestě k prožitku JSEM.

DUCHOVNÍ LEKCE PODLE ČAKER

  • První čakra – lekce materiálního světa – VĚDOMÍ SEBE SAMA
  • Druhá čakra – lekce sexuality – SEBEÚCTA
  • Třetí čakra – lekce ega, osobnosti – VĚDOMÍ VLASTNÍ CENY
  • Čtvrtá čakra – lekce lásky a soucitu – LÁSKA K SOBĚ
  • Pátá čakra – lekce vůle – SEBEVYJÁDŘENÍ
  • Šestá čakra – lekce mysli, intuice, vhledu a moudrosti – ZODPOVĚDNOST K SOBĚ
  • Sedmá čakra – lekce týkající se duchovnosti – SEBEPOZNÁNÍ

Výuku tohoto sebepoznávacího semináře jsem rozdělila do devíti víkendů. První setkání pracovně nazývám Sjednocení, ve druhé až osmé lekci pracujeme s jednotlivými čakrami a v poslední deváté lekci budete mimo jiné zasvěceni na Mistrovský symbol. Po absolvování všech devíti víkendů získáváte právo užívat titul Mistr Reiki.

Cena za celý devíti-víkendový kurz, včetně obsáhlých skript (cca 400 stran) a ubytování, je 21 000 Kč.

Těším se na společné duchovní probouzení.– Marci, zasvěcena do učitelského stupně v roce 1998