Rituál k novoluní

čas nových začátků, tvořivosti a očisty

NOV je jednou ze čtyř fází Luny. Je to okamžik, kdy se Luna nachází mezi Sluncem a Zemí, kdy je přikloněna k Zemi pouze neosvětlenou stranou. Síla Novu trvá tři a půl dne.

NOV v daném měsíci (od znamení Berana až po Ryby) ukazuje na konkrétní životní oblasti, na specifická témata, které v daném čase můžeme rozvíjet. Jejich vliv promítáme do osobních horoskopů, povídáme si o tom, jakým činnostem se můžeme věnovat, jaké části těla v daném čase podpořit, jak se stravovat, jak pečovat o zahradu, kdy je dobré navštívit kadeřníka či zubaře aj. Závěr večera je vyhrazen meditaci a podle zájmu Astrohrám.

NOV obecně je vhodný pro podporu nových začátků, projektů a cílů. Také je to čas pro rituály ke zbavení se různých zlozvyků, odstranění čehokoliv špatného nebo nechtěného. Den před Novem a Nov jsou vhodné pro očistný dietní den či půst, tělo se nejúčinněji zbavuje toxických látek. Novoluní představuje nejen nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Záleží na tom, jaké planety zrovna na Lunu působí.

Existují dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat nic: včerejšek a zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem pro milování, konání a žití. Dalajlama