Marci Lochovská

Hledám odpovědi na otázky mezi „nebem a zemí“.

Žiji s laskavým a tolerantním terapeutem Františkem a oduševnělou kočkou Fany uprostřed přírody na osamělém magickém místě v Krušných horách.

Ve 42 letech jsem začala hledat cestu, jak pomoci vážně nemocné mamince. Našla jsem cestu k sobě. Pochopila jsem, že nemohu rozdávat, co sama nemám. Od roku 1996 se zabývám příčinami bolestí, vím, že odstranit bolest nestačí. Léčení je pro mne nejen fyzickým, ale také a především mentálním procesem, směřující k nastolení energetické rovnováhy jin/jang v našich tělech a mysli.

Pomáhám lidem v tom, aby si uvědomili svoje schopnosti, nadání i závislosti, svoje potřeby, životní témata a poslání. Ukazuji cestu, která vede k vnitřnímu pocitu štěstí a harmonie. Využívám zkušeností a znalostí z Astrologie, Reiki a Rodinných konstelací.

Největšími učiteli jsou Intuice a Láska, které mě provázejí životem.

Autory fotografií jsou Dagmar Macháčková a Tomáš Rohoška.