Rodinné konstelace

aneb Jak rozumět sami sobě a svým bližním

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou, která zviditelňuje a harmonizuje vlivy skrytých nevědomých sil působících v rodinách a v partnerských vztazích. Pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

  • Ukazují, jak jsme ve vztazích ovlivňováni osudy žijících i zemřelých členů rodiny.
  • Objasňují rodinné vazby, které často zásadně ovlivňují zdraví a úspěch.
  • Pomáhají vyrovnat se s těžkými i tragickými osudy v rodinách.
  • Otevírají nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění.

Pro absolvování dvoudenního semináře není třeba žádných odborných znalostí a dovedností.

Nejdůležitější je odhodlání ke změně svých životních postojů a myšlení.

Zjistěte (pokud možno) důležitá fakta ze života své původní a současné rodiny. Mám na mysli dramatické události ve vaší rodině (tři generace zpět, ale není podmínkou) – předčasná úmrtí (před čtyřicátým rokem věku), potraty, sebevraždy, majetkové újmy, křivdy, rodinné spory. Stačí opravdu fakta, není třeba uvádět podrobnosti. Také si ujasněte téma, na které se chcete podívat.

Rodinné konstelace lektoruji o víkendech nebo jako jednodenní konstelace o sobotách. Poplatek za víkendové konstelace včetně ubytování 2 100,- Kč.

Kde chybí láska a odpuštění, učíme se přijímat svoji minulost srdcem a poklonit se před ní.