Praktická intuice

Stále přibývá lidí, kteří se ptají na smysl života, protože zjišťují, že jenom materie stálý pocit štěstí nepřináší. Přibývá hledajících a přibývá duchovních učitelů. Škola Intuice je cestou k  jedinečnosti, nalezení sebedůvěry a vnitřního průvodce každodenním životem.

Projdete více než dvaceti různými technikami a meditacemi, ve kterých si budete intuitivně odpovídat nejen na vámi položené otázky.

  • Rozšíříte svou schopnost vnímání prostřednictvím svých pěti smyslů.
  • Naučíte se zachycovat a vykládat intuitivní vjemy.
  • Budete umět vědomě pracovat s intuicí.
  • Dozvíte se, jak pracovat se strachy.

Praktickou intuici vyučuji formou prodlouženého víkendu (čtvrtek od 18.00 do neděle 15.00), nebo formou devíti setkávání vždy 1x v týdnu ve všední den (18-21.00). Školné je 3 900 Kč za víkend včetně ubytování a pracovního sešitu nebo 2 300 Kč za večerní.

Intuice nás vede k hlubšímu pochopení lidského osudu.

Nejbližší semináře

Škola intuice

06 pátek 6.10. 18:00 - neděle 8.10.17:00
Fojtov

Škola intuice