Jak se k nám dostanete

Po příjezdu do Jindřichovic od Karlových Varů a Sokolova bude kostel po levé ruce. Zde odbočíte doleva a ihned doprava (esíčko). Pokračujete rovně, po pravé ruce je paneláček a po levé ruce dětské hřiště. Až skončí cedule Jindřichovice, pojedete ještě 1,5 km, pak zatočíte doprava na polní cestu u železného transformátoru. Po 500 metrech dojedete k dřevěné chaloupce. Tam zaparkujete. Pokud přejedete tuto odbočku prohlédnete si po pár metrech Loučnou a vrátíte se zpět, protože v Loučné cesta končí.